Απάντηση – Re: Γενική κουβέντα για το Android.
Το Όνομά Σας
Θέμα
Μήνυμα
ή Ακύρωση
Σε Απάντηση Του
Re: Γενική κουβέντα για το Android.
— by Panospao Panospao
Δε προχώρησε πιο κάτω για να μου βγάλει αυτό που μου λες μόλις πατησα recovery άρχισε να αναβοσβηνει ή οθόνη.