Απάντηση – Γενική κουβέντα για το Android.
Το Όνομά Σας
Θέμα
Μήνυμα
ή Ακύρωση
Σε Απάντηση Του
Γενική κουβέντα για το Android.
— by kostas.g kostas.g
Εδώ μπορούμε να συζητήσουμε για το Android, για πιο εξειδικευμένες συζητήσεις, ανοίγουμε νέα θέματα αφού συνδεθούμε.
Καλή ανάγνωση και καλές συζητήσεις χωρίς πάθη και εντάσεις!